CHI TIẾT SẢN PHẨM

image.jpg

Tên sản phẩm:   Dụng cụ ren ống qyat tay 2R

Giá:  00  Đ

Thông tin chi tiết:
  

Code No.

Model

Khả năng ren (in.)

1102R4

2R4

½ - 1¼


 Dụng cụ REN ống bằng tay 2RC


Code No.

Model

Khả năng ren (in.)

1102RE

2RC

C19-39