CHI TIẾT SẢN PHẨM

image.jpg

Tên sản phẩm:   Dụng cụ kẹp ống

Giá:  00  Đ

Thông tin chi tiết:
  

Model

CVX6

Khảnăngkẹpống (in. )

⅛" - 6"

Chấtliệuống

Ốngthép, etc.