CHI TIẾT SẢN PHẨM

image.jpg

Tên sản phẩm:   Dụng cụ ren ống bằng tay (ngừng sản xuất)

Giá:  00  Đ

Thông tin chi tiết:
  

Model and Code No.

12R TYPE

Khả năng ren ống

12R BSPT

12R NPT

112051

112041*

⅛, ¼, ⅜, ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2

112055

112045*

½, ¾, 1, 1¼

112052

112042*

½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2

112053

112043*

1, 1¼, 1½, 2

112162

112160*

Ratchet with handle, case only