CHI TIẾT SẢN PHẨM

image.jpg

Tên sản phẩm:   Model : SJ-1018M

Giá:  00  Đ

Thông tin chi tiết:
   

Specification
SJ-1018M
 
 10" (260mm)
Capacity at 90
 10" (260mm)
 
 5"x 18" (125x460mm)
Capacity at 45
vise swivel
 9" (230mm)
 8 1/2" (220mm)
 8 1/2"x 9" (220x230mm)
Blade size
1"x132 1/2" (27mmx 3365mm)
Motor
2HP(1.5KW)
Speed range
50,125,200,275 FPM (15,38,61,84 MPM)
Packing size
74" x 30" x 44"(188 x 75 x 112 cm)
Net weight
320Kgs(710ibs)
Gross weight
370Kgs(822ibs)