CHI TIẾT SẢN PHẨM

Dụng cụ cắt ống mắt xích 123

Tên sản phẩm:   Dụng cụ cắt ống mắt xích 123

Giá:  0  Đ

Thông tin chi tiết:
  

Code No.

Model

Khả năng cắt ống (in.)

1302P2

Dụng cụ cắt ống mắt xích

80 - 250 (3 - 10)