CHI TIẾT SẢN PHẨM

Dụng cụ cắt ống quay tay

Tên sản phẩm:   Dụng cụ cắt ống quay tay

Giá:  0  Đ

Thông tin chi tiết:
  

Code No.

Model

Khả năng cắt ống
 (in.)

1301P2

http://www.rexind.co.jp/e/products/cutting_tools/img/spacer(1).gifC2 Cutter

6 - 50 (⅛ - 2)