CHI TIẾT SẢN PHẨM

Dụng cụ tạo rãnh GR

Tên sản phẩm:   Dụng cụ tạo rãnh GR

Giá:  0  Đ

Thông tin chi tiết:
  

 

Code No.

Model

Sử dụng cho

Máy ren

Khả năng làm việc

Trọng lượng
(kg)

341632

RG-S2

NT50A

S80A

N100A

Stainless Steel Pipe 60 - 150Su
Schedule 5

10.0  

Code No.

Model

Sử dụng cho

Máy ren

Khả năng làm việc

Trọng lượng
(kg)

341505

RG-R0

NT50A

S80A

N100A

1" - 6" Schedule 10
1" - 3" Schedule 40
Standard Model
For 2" - 6" Schedule 10,
2" - 3" Schedule 40
(roller set 341558)

12.0


Code No.

Model

Sửdụngcho

máyren

Khảnănglàmviệc

Trọnglượng
(kg)

341631

RG-S1

NT50A

S80A

N100A

Stainless Steel Pipe 30 - 50Su
Schedule 5

14.5