CHI TIẾT SẢN PHẨM

Dụng cụ kẹp ống VL

Tên sản phẩm:   Dụng cụ kẹp ống VL

Giá:  0  Đ

Thông tin chi tiết:
  

Code No.

Model

Khả năng kẹp ống
(in.)

Sửdụngcho

1201V0

V0 Vice
Không có chân

⅛-2

Ống thép

1201VL

VL1
Có chân đứng

⅛-2½