CHI TIẾT SẢN PHẨM

Model : T50K-T100K-T300ND-T500NDX (1)

Tên sản phẩm:   Model : T50K-T100K-T300ND-T500NDX (1)

Giá:  0  Đ

Thông tin chi tiết:
  

 Thiết bị thử áp lực nước
Hiệu : Kyowa
Xuất xứ Nhật bản
Chi tiết liên hệ : 0908 348 791

Model

T50KP

T100K

T300N

T500ND

T1000N

Áp lực

50Bars

100Bars

300Bars

500Bars

1000Bars

Miệng hút

22mm

22mm

12mm

8mm

8mm

Hành trình

35mm

35mm

45mm

30mm

30mm

Lưu lượng

13cc

13cc

5cc

1.5cc

1.5cc

Bình chứa

4,5l

5,2l

18L

18L

18L

Ngã ra

¼”

¼”

3/8”

3/8”

3/8”

Trọng lượng

3.3kg

7kg

8kg

9kg

9kg